Et fremtidsrettet bygg for samskapning mellom generasjoner

I Generasjonshagen skal tjenester og funksjoner som normalt ikke opptrer sammen samles i én virksomhet, under samme tak. Man kan nok få til fungerende løsninger for dette gjennom tilpasning og tilrettelegging av tradisjonelt utformete barnehager. Men vi har ønsket å utforske hvordan et bygg som er mer skreddersydd for Generasjonshagens behov kan være, med en utforming som muliggjør en god og effektiv sameksistens av de ulike funksjonene.

De skreddersydde løsningene skal ivareta behovene til brukergruppene – barn, unge og eldre – hver for seg, og skal være tilrettelagt for samvær og fellesaktiviteter på tvers av generasjonene. De skal muliggjøre aktiviteter som er interessante og stimulerende for store og små. Løsningene må være hensiktsmessige og ikke bare legger til rette for, men også inviterer til tverrfaglig samhandling.

Løsningene skal ha en universell funksjonalitet, som passer for alle generasjoner og sikrer effektiv drift og dermed muliggjør et større aktivitetsmangfold. Det gir rasjonell og effektiv bruk av arealer, som bidrar til å sikre Generasjonshagens økonomiske bærekraft.

For å utforske Generasjonshagens fysiske miljø har vi samarbeidet med Haugen/Zohar Arkitekter om å utvikle en prototype for bygget. Prototypen viser hovedprinsippene for utformingen av en Generasjonshage, og hvordan det understøtter Generasjonshagens formål og funksjon som daglig møteplass for generasjonene.

For en komplett innføring i prototypens prinsipper og løsninger viser vi til Haugen/Zohars flotte presentasjon på deres hjemmeside HZA | Intergenerational Kindergarten