Vi utvikler Generasjonshagen
– et nyskapende tilbud som knytter generasjonene sammen

Generasjonshagens tilrettelagte og fleksible fellesarenaer inviterer til aktiviteter på tvers av generasjoner

Generasjonshagen inneholder et bredt spekter av tilbud og muligheter for sambruk og samarbeid

Generasjonshagens møteplasser og fellesaktiviteter er tilrettelagt for mennesker i alle aldre

Vi har utarbeidet en prototype som viser grunnprinsippene for Generasjonshagens utforming

Om oss

Generasjonshagen er et konsept som eies og utvikles av Trivselslaben AS. Hvis du ønsker å vite mer om Generasjonshagen eller Trivselslaben, ta kontakt med:

Ulf A. Holsbø

Daglig leder/prosjektleder (Vadsø)
ulf@trivselslaben.no

Lise Aanesen

Eier/sosial entreprenør (Skien)
lise@trivselslaben.no